impresión

GROWTH OF HERBACEOUS PLANTS. PARIETARIA OFFICINALIS SSP.JUDAICA (PELLITORY-OF-THE-WALL)

Muestra

 Wall. Castle. Castellet i la Gornal. Catalunya. Spain.

Causas de la patología

 Biological attack. Growth of Parietaria officinalis ssp.judaica (pellitory-of-the-wall) in the masonry joints on land and accumulates moisture. That favors the plant has an extensive radicular system. The dispersal seeds is favored by ants, among other agents, leading to invasive colonization.

Imagen de visu

GROWTH OF HERBACEOUS PLANTS. PARIETARIA OFFICINALIS SSP.JUDAICA (PELLITORY-OF-THE-WALL): GROWTH OF HERBACEOUS PLANTS. PARIETARIA OFFICINALIS SSP.JUDAICA (PELLITORY-OF-THE-WALL)
Autor: Cetec-p. Josep Girbal
Descripción: Group of herbaceous plants on stone wall.

Imagen detalle / macro

GROWTH OF HERBACEOUS PLANTS. PARIETARIA OFFICINALIS SSP.JUDAICA (PELLITORY-OF-THE-WALL): GROWTH OF HERBACEOUS PLANTS. PARIETARIA OFFICINALIS SSP.JUDAICA (PELLITORY-OF-THE-WALL)
Autor: Cetec-p. Josep Girbal
Aumentos: detall
Descripción: Plàntula de parietaria creixent en els junts

Patologías Asociadas

Disgregació de morters. Impacte  visual i cromàtic. Disintegration of mortar. Visual impact and color.

Bibiliografía

Masclans, F.: Els noms de les plantes als Paísos Catalans. Centre Excursionista de Catalunya. Granollers-Barcelona, 1981.
Masalles, R.M. et al.:Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1988

Autor

Montserrat Puges Dorca. mpuges@bcn.cat

Restauradora


Institución o Empresa

Servei d'Arqueologia. Ajuntament de Barcelona